Tilmelding Husstandspanel!

Du har medarbejdere

- men er de klædt ordentligt på?

Hvis salgsindsatsen tydeligt fremgår af bundlinjen, er der al mulig grund til at fastholde momentum. Udebliver resultaterne kan det være fordi dine medarbejdere ikke er klædt rigtigt på til at støtte op om din afsætningsstrategi.

Afsætningsstrategien definerer dine kompetencer

Vores arbejde med at løfte dit salg strategisk omfatter også dine kunder og medarbejdere.

Med afsæt i din fremtidige afsætningsstrategi bliver det klart defineret, hvilke kompetencer din salgsfunktion skal besidde – fra sælgere over key account til salgsdirektør.

Individuelle udviklingsforløb og aktuelle problemstillinger

Derefter planlægger vi i fællesskab et individuelt forløb, hvor kompetencerne hos den enkelte medarbejder bliver målt og styret ind efter de overordnede krav og mål. Hele udviklingsforløbet bliver altid baseret på aktuelle problemstillinger, fordi det nu engang giver størst værdi. Modsat fx generelle kurser, hvor du risikerer, at halvdelen er spild af både tid og penge.